Актуальність підготовки кадрів для бібліотек

Кадрове забезпечення бібліотек висококваліфікованими фахівцями є одним із важливих питань сьогодення.

Завдання сучасного бібліотекаря, який працює в умовах інформаційного суспільства, полягає в організації інформаційно-комунікаційного середовища таким чином, щоб користувачі бібліотеки отримували якнайповнішу інформацію з найменшими витратами часу.

Функції бібліотечно-інформаційних працівників зазнали деяких змін з причини появи нових систем комунікації та їх інформаційного забезпечення. На цей процес мають вплив декілька факторів, які й формують нові професійні вимоги. Насамперед це комп’ютеризація бібліотек, яка вимагає від спеціалістів вміння використовувати універсальне прикладне програмне забезпечення, знання особливостей текстових редакторів та вміння їх використовувати, застосування електронних таблиць в професійній діяльності, навички роботи із сервісами Інтернету для вирішення професійних завдань.

Актуальність повної вищої бібліотечної освіти для сучасного працівника бібліотеки викликана тим, що лише у вищих навчальних закладах, де функціонують кафедри бібліотекознавчого спрямування, майбутні фахівці отримують знання, вміння, навички для виконання будь-якого завдання, пов’язаного з їх професійною діяльністю – обслуговуванням, бібліографуванням, каталогізацією, опрацюванням документів, вивченням потреб та інтересів користувачів, проведенням роботи із комплектування та збереження фондів тощо. Крім того, майбутніх бібліотекарів готують як медіа-фахівців, котрі володіють новітніми інформаційними технологіями та можуть передавати свої знання користувачам.

Шановні випускники! Обравши спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Ви матимете можливість здобути необхідні теоретичні знання та практичні вміння з обраного фаху.

Навчатися в Мукачівському державному університеті – цікаво та престижно!