Аспірантура PhD

Ми будемо раді допомогти Вам зробити

 правильний вибір наукового шляху!

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Мукачівському державному університету здійснюється через аспірантуру. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Мета навчання в аспірантурі – підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації випускників вищих навчальних закладів. Завдання навчання в аспірантурі – підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у системі освіти.

Мукачівський державний університет здійснює прийом на навчання на третій  освітньо-науковий рівень вищої освіти за такими спеціальностями:

011 – Освітні, педагогічні науки:

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями);

051 – Економіка;

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Підготовка докторів філософії здійснюється за денною та заочною формами навчання, за державним замовленням та кошти фізичних/юридичних осіб. Нормативний термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

Чекаємо на Вас!

Категорії: Аспірантура