ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Мукачівський державний університет отримав ліцензію на підготовку бакалаврів зі спеціальностей 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

В умовах зростання суспільної ролі музейної та пам’яткоохоронної діяльності зросла потреба у фахівцях з цієї галузі знань. Особливо гостро це відчувають у західному регіоні України, і насамперед на Закарпатті, де зосереджена велика кількість пам’яток історії та культури України і велика кількість музейних закладів.

З метою забезпечення потреб ринку праці у висококваліфікованих спеціалістах, Мукачівський державний університет проводить набір студентів на спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

Хто такий музейний працівник ХХ століття? Це історик, філософ, експерт, інтелектуал з пильним поглядом художника, який здатний вирішувати всі питання економіко-правового характеру, що поставлені перед сучасною культурою.

Фахівці з музеєзнавства, пам’яткознавства можуть займати посади:

 • оцінювача-експерта;
 • експерта з комплектування музейного та виставкового фонду;
 • зберігача експонатів;
 • зберігача фондів;
 • екскурсознавця.


Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачає отримання практичних навичок з проектування систем управління документами та їх зберігання. Випускники набудуть ключових компетенцій, необхідних для роботи у сфері організації та управління системами електронного документообігу, організації заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, впровадження технологій «електронного урядування», організації архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій.

Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» матимуть можливість обіймати наступні посади:

 • документознавець;
 • бібліотекар;
 • бібліограф;
 • методист бібліотеки;
 • зберігач фондів;
 • спеціаліст відділу культури ;
 • науковий співробітник інформаційних, науково-дослідних установ та музеїв;
 • секретар керівника;
 • архівіст;
 • інформаційний аналітик підприємства (фірми);
 • референт у службах державної адміністрації;
 • спеціаліст служби науково-технічної інформації;
 • менеджер інформаційних систем, агентств;
 • викладач фахових дисциплін в коледжах культури, ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.


Детальнішу інформацію про нові спеціальності можна отримати за телефонами: 
(03131) 2-40-20, (03131) 2-11-09, +380500705595

Наша адреса:
89600, Закарпатська обл.,

м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.
е-mail: pk@msu.edu.ua
сайт: www.msu.edu.ua