Курсова робота – перше самостійне наукове дослідження студента

Курсова робота – один із видів наукової роботи студентів, перше самостійне наукове дослідження. Працюючи над курсовим дослідженням, студент повинен уміти правильно підібрати джерела, з яких він буде черпати потрібну йому інформацію, здійснювати посилання на літературу. Незамінним помічником в цьому є бібліотека. Саме  бібліотека університету  виступає посередником  між потоком інформації і користувачем, допомагає йому зорієнтуватись у масиві інформації, вибрати необхідні документи, оформити список використаних джерел, зробити правильний бібліографічний опис джерел та посилання на них згідно діючих вимог.

16 березня 2018 року у Науковій бібліотеці Мукачівського державного університету було проведено практичне заняття для студентів 2 курсу факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу «Пишемо курсову роботу», науковий керівник групи  –  ст. викл. Кампов Н.С.

Провідний бібліотекар Гульпа Н.І. розповіла студентам  про можливості  бібліотеки і про те, як користуватись інформаційними ресурсами бібліотеки  під час написання наукових робіт та підготовки до занять. Студенти мали змогу ознайомитись із сайтом бібліотеки, який є віртуальним входом до всіх послуг, зокрема онлайн-послуг, таких як: «Віртуальна довідка», «Дистанційне замовлення електронних документів», «Електронний читальний зал», «Віртуальні виставки» та ін.

Провідні фахівці бібліотеки Гульпа Н.І., Глагола М.В., Гранчак О.В. ознайомили студентів з можливостями електронного каталогу, допомогли здійснити пошук необхідних джерел за темами, які визначено керівником та вивести список літератури  для пошуку у фонді бібліотеки.

В читальних залах студенти ознайомилися з фондом навчальних, наукових видань, зокрема  з періодичними виданнями, які являються найбільш достовірними, свіжими, перевіреними джерелами інформації.