Learn English and keep calm

З нагоди святкування Міжнародного дня англійської мови та Всеукраїнського дня психолога на гуманітарному факультеті було проведено круглий стіл «Психологічні аспекти вивчення англійської мови».

Вивчення англійської мови  є ключем до подальшої самоосвіти та самовдосконалення, а система психологічних знань сприяє зростан­ню психологічної культури окремої людини і всього суспільства, покращенню якості життя, психічного здоров’я людини, під­вищенню рівня навчальної та професійної діяльності, громадсь­кої поведінки.

Учасники заходу мали можливість ознайомитися із психологічними бар’єрами у вивченні іноземної мови та шляхами їх подолання.