Міжнародна науково-практична конференція «Фінансове регулювання зрушень в економіці України»

21-22 березня 2017 р. у Мукачівському державному університеті за ініціативою Міністерство освіти і науки України, Мукачівського державного університету, Мукачівської міської ради, Закарпатського Угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Ніредьгазького Університету (Угорщина), Державної вищої техніко-економічної школи ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща), Вищої школи економіки і менеджменту в публічному адмініструванні у Братиславі (Словаччина), Вищої Школи Міжнародного Бізнесу ISM Пряшів (Словаччина) було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію: «Фінансове регулювання зрушень в економіці України».

Головним ініціатором і організатором Міжнародної науково-практичної конференції виступила кафедра фінансів завідувачем якої є д.е.н., проф. Черничко Т. В.

Конференція охопила результати наукових досліджень за такими напрямами:

 • особливості розвитку фінансово-кредитної системи в сучасних умовах;
 • концептуальні засади формування менеджменту і маркетингу в умовах кризової економіки;
 • світовий досвід податкового регулювання;
 • фінансове регулювання діяльності суб’єктів господарювання;
 • актуальні питання обліку окремих об’єктів та проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності;
 • фінансове регулювання економічних процесів;
 • фінансові аспекти покращення інвестиційного клімату;
 • фінансове регулювання бюджетів всіх рівнів;
 • фінансове регулювання і безпека бізнес-середовища.

Загалом у конференції прийняли участь 204 учасника з різних вузів України, які представляли Київ, Львів, І.Франківськ, Ірпінь, Тернопіль, Одесу, Суми, Полтава, Вінницю, Житомир, Донецьк, Харків, Миколаїв, Рівне, Миколаїв, Ужгород, Умань, Черкаси, Хмельницький та інші, а також з іноземних вузів.

У Мужнародній наукво-практичній Інтернет-коференції взяли активну участь 21 доктор наук, 100 кандидатів наук, решта аспіранти, практики, магістри.

Основною метою проведення конференції було обговорення та пошук рішень актуальних проблем здійснення фінансового регулювання зрушень в економіці України, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень. Подані матеріали містять методологічні та методичні підходи, що можуть заслуговувати на увагу широкого кола фахівців.

Обговоривши результати проведеної конференції на засіданні кафедри фінансів, члени кафедри запропонували:

 • продовжувати дослідження проблемних питань з фінансового регулювання економічних процесів та його впливу на макро- та мікрорівні;
 • знаходити можливість виконання інтегрованих досліджень з обговорюваної проблематики сумісно з науковцями різних вузів та наукових шкіл, як в Україні так і за її межами;
 • з огляду на актуальність проблеми дослідження, набуття певного досвіду при організації і проведенні Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції продовжувати практику її проведення з періодичністю один раз на рік із поширенням залучення до її роботи науковців із вищих навчальних закладів України та країн Євросоюзу.

Щиро дякуємо всім учасникам конференції та сподіваємось на майбутню співпрацю!