Молоді науковці МДУ знайомились з новими вимогами до оформлення дисертації

11 травня 2017 року в Мукачівському державному університеті було проведено круглий стіл «Наукове і методичне забезпечення підготовки й оформлення матеріалів дисертації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії/кандидата наук в контексті нових вимог МОН України».
У заході взяли участь ректор Т. Д. Щербан, перший проректор В. В. Гоблик, голова спеціалізованої вченої ради Пітюлич М. М., вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ігнатишин М. В., директор наукової бібліотеки Мовчан К.М., провідний бібліограф НБ МДУ Сливка Л.І., аспіранти всіх форм навчання, наукові керівники аспірантів, члени спеціалізованих вчених рад університету.
На обговорення винесено наступні питання:

  • Методичні підходи до написання дисертації.
  • Організаційні умови підготовки та захисту дисертації.
  • Бібліографічні вимоги до оформлення рукопису та автореферату дисертації.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулася ректор університету Щербан Т. Д., яка наголосила на особливому значенні наукової діяльності в університеті, а саме захисту дисертацій та зазначила, що захист дисертації — важливий етап наукового визнання.
Перший проректор Гоблик В. В. у своєму виступі зупинився на наукових здобутках університету та висловив сподівання, що через два роки присутні аспіранти отримають ступінь кандидата наук.
Пітюлич М. М., Ігнатишин М. В. зупинилися на практичних аспектах та методичних підходах підготовки до написання дисертації.
Мовчан К.М. та Сливка Л.І. ознайомили присутніх з особливостями оформлення наукових праць згідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та міжнародними стилями цитування та посилання в наукових роботах.