Музей – це засіб втілення минулого у сучасному задля майбутнього (М.Ф. Федоров)

Ще у сиву давнину старожитність як доказ божественного походження влади набуває виключного значення, з’являються артефакти, цілеспрямовано коригуючи міф або справжні історичні документи.

В різницях церков і монастирів часів Київської Русі зберігалися збірки мистецтва, зразки одягу, предмети побуту княжих родин. Видатними меценатами були козацькі гетьмани, що примножили церковне надбання високомистецькими зразками іконопису, стародруками.

Просвітництво призвело до усвідомлення цінності цивілізації, визначивши соціокультурне і освітянське значення музеїв. І досі мета музею вбачається у навчанні ідеям через предмети, вихованні і підтримці у суспільстві високого стандарту естетичного смаку, що і розкриває сутність навчальної спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» Мукачівського державного університету.

Зазначимо, що музейна справа актуальна і в модерновій Україні, наразі існує безліч спеціальностей під загальною назвою «музейний працівник». Це і менеджери музеїв і лектори-екскурсоводи, і хранителі, які працюють безпосередньо з предметами музею, досліджують і описують їх. Також в музеї трудяться художники, фахівці експозиційно-виставкового відділу, які оформляють виставку перед екскурсією. У кожної виставки є свій куратор, який досліджує тему, поглиблюється в неї і готує матеріал до заходу та  опрацьовує екскурсію.

В Україні  здавна музеї своїм виникненням завдячують ініціативі навчальних закладів, наукових товариств та окремих вчених. З виникненням  та постійним доукомплектовуванням колекції пам’яток місцевого народного побуту музею прикладного мистецтва при Мукачівському державному університеті, активізується інтерес молоді до поліетнічної народної культури Закарпаття. Активну виставкову та просвітницьку діяльність реалізують викладачі та працівники музею, постійно долучаючи студентство до вивчення побуту, традицій та звичаїв предків.

Областю майбутньої професійної діяльності фахівця є музеї різного профілю, а також галереї, виставкові зали, історико-етнографічні та туристичні комплекси; науково-дослідні та проектні організації, що здійснюють вивчення, збереження, освоєння і пропаганду культурно-історичної спадщини; органи управління та охорони пам’яток історії та культури; державні, громадські та комерційні організації, що створюють і розвивають мережу музеїв, артгалерей, туристичних фірм, а також органи охорони пам’яток історії та культури; середні загальноосвітні, середні спеціальні навчальні заклади

Важливим є той факт, що музейні працівники є спеціалістами, котрі можуть виконувати різнопланові задачі практичного та аналітичного характеру. Вони мають бути не лише експертами в галузі знань, що відповідає профілю установи, але й володіти навичками та практичними вміннями, пов’язаними з основними напрямками та формами роботи музею: охорона та збереження колекцій, проектування та архітектурно-художнє оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, популяризація культурного надбання, робота з різними групами відвідувачів тощо.

Категорії: Кафедра суспіних дисциплін та фізичної культури