НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ УПРАВЛІННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЇ ПРАЦЮЮТЬ ЕКСПЕРТНІ КОМІСІЇ ІЗ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

На кафедрі фінансів Мукачівського державного університету, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2017 року № 465-л  з 20 грудня 2017 року розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси і кредит зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертиза проходить під головуванням Хрущ Ніли Анатоліївни –завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України та члена експертної комісії Бабяк Наталії Дмитрівни – професора кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидата економічних наук, професора.

На кафедрі обліку і оподаткування та маркетингу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2017 року № 439-л, з 20 грудня 2017 року розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування, за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертиза проходить під головуванням Крупки Ярослава Дмитровича – професора кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету, доктора економічних наук та члена експертної комісії Головацької Світлани Іванівни  – заступника завідувача кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету, кандидата економічних наук, доцента, аудитора.

Також, на кафедрі обліку і оподаткування та маркетингу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2017 року № 438-л, з 20 грудня 2017 року розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг, за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертиза проходить під головуванням Крикавського Євгена Васильовича – завідувача кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», доктора економічних наук, професора та члена експертної комісії Пилипчук Володимира Петровича  – заступника завідувача кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктора економічних наук, професора.

Комісії працюватимуть в період з 20.12.2017 р. по 22.12.2017 р. відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.