НА КАФЕДРІ ПСИХОЛОГІЇ В МДУ ПРАЦЮЄ ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

З 20 грудня 2017 року на кафедрі психології розпочала роботу експертна комісія з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем у Мукачівському державному університеті.

Експертна комісія працює у складі: голова – професор кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського економічного університету, доктор психологічних наук, професор С. К. Шандрук; член комісії – доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат психологічних наук Я. В. Чаплак.