Написання дипломної роботи – важливий етап у навчальному процесі студента

24 жовтня 2017 року в Бібліотечно-інформаційному центрі Наукової бібліотеки Мукачівського державного університету проходило заняття для студентів 4 курсу за спеціальністю «Фінанси та кредит».
Основне завдання заняття – допомогти студентам у пошуку інформації для написання дипломної роботи.
Головний бібліограф НБ МДУ Бабіля М.В. ознайомила присутніх з основними вимогами щодо написання дипломної роботи та можливостями бібліотеки щодо пошуку необхідної інформації.
В Науковій бібліотеці МДУ побудована комплексна модель бібліотечно-інформаційного сервісу, розроблена система послуг, орієнтованих на потреби користувачів. Не випадково заняття для студентів проводилось у Бібліотечно-інформаційному центрі (БІЦ), тому що робота над пошуком необхідних джерел розпочинається саме тут, в залі, оснащеному 7 комп`ютерами для користувачів, які мають доступ до Інтернет, електронного каталогу бази даних «УФД/Бібліотека». Марина Василівна розповіла студентам про різноманітні інструменти пошуку інформації, які надає бібліотека: «Віртуальна довідка», «Дистанційне замовлення електронних документів», «Електронний каталог», «Електронний читальний зал», «Інституційний репозитарій» та навчила користуватися ними. Студенти мали змогу самостійно здійснювати пошук необхідних видань, зберігати їх копії.
Важливим джерелом для здійснення наукового дослідження є опрацювання свіжих джерел наукової інформації – періодичних видань. НБ МДУ передплачує щорічно більше 100 найменувань газет та журналів. Бібліотекар Варга М.В. запропонувала студентам ознайомитись з періодичними виданнями, які стануть в нагоді при написанні дипломної роботи.
Науковий керівник к.е.н., доц. Ігнатишин М.В. повідомила студентам, що розроблено методичні рекомендації щодо написання дипломної роботи, вони будуть передані у фонд бібліотеки і студенти матимуть можливість користуватися ними при написанні наукової роботи.