Написання курсової роботи – перший крок до наукових досліджень студента

Курсова робота – один із видів наукової роботи студентів, перше самостійне наукове дослідження. Працюючи над курсовим дослідженням, студент повинен вміти правильно підібрати джерела, з яких він буде черпати потрібну йому інформацію, здійснювати посилання на літературу. Незамінним помічником в цьому є бібліотека і, звичайно, викладач! Саме  бібліотека університету  виступає посередником  між потоком інформації і користувачем, допомагає йому зорієнтуватись у масиві інформації, вибрати необхідні документи, оформити список використаних джерел, зробити правильний бібліографічний опис джерел та посилання на них згідно діючих вимог. Науковий керівник допомагає студентові у формуванні структури курсової роботи, надає консультації щодо змісту та оформлення роботи, контролює її підготовку та науковий рівень.

          22 березня 2019 року у Науковій бібліотеці Мукачівського державного університету було проведено практичне заняття для студентів 2 курсу (Т 21) факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу «Пишемо курсову роботу», «Організація туризму (Організація туристичних подорожей)», науковий керівник групи  –  ст. викл. Кампов Н.С.

Бібліотекар Варга М.В. розповіла студентам  про можливості  бібліотеки і про те, як користуватись інформаційними ресурсами бібліотеки  під час написання наукових робіт та підготовки до занять: «Електронний каталог», «Інституційний репозитарій». Студенти мали змогу ознайомитись із сайтом бібліотеки, який є віртуальним входом до всіх послуг бібліотеки, зокрема онлайн-послуг, таких як: «Віртуальна довідка», «Дистанційне замовлення електронних документів», «Електронний читальний зал», «Віртуальні виставки» та ін.

В читальній залі періодичних видань та на абонементі наукової бібліотеки студенти ознайомилися з фондом навчальних, наукових видань, зокрема  з періодичними виданнями, які являються найбільш достовірним, актуальним джерелом інформації.

Студенти відзначили, що можливість доступу до різних типів і видів інформації, їх комплексне поєднання, автоматизація процесів обслуговування сприяють успішному задоволенню їхніх інформаційних потреб.

Категорії: Наукова біблітека МДУ, Кафедра туризму і георграфії