Науковий семінар з актуальних проблем початкової освіти

Кафедрою теорії та методики початкової освіти педагогічного факультету проведено науковий семінар «Наукові дослідження проблеми початкової школи в сучасному освітньому просторі». Науково-педагогічні працівники кафедри запропонували цікаві доповіді для дискусії: «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до інноваційної діяльності», «Мовно-освітня галузь: нові завдання – нові рішення», «Наукові підходи до створення освітнього простору для Нової української школи», «Оновлення початкової освіти в контексті євроінтеграційної політики України» та ін. У процесі обговорення було закцентовано увагу на наукових дослідженнях, що мали місце в публікаціях вітчизняних учених та викладачів кафедри.

Категорії: Кафедра теорії та методики початкової освіти