Науково-дослідна робота студентів-філологів

Життя − коротке, література – вічна.

Гіппократ

Науково-дослідна робота розвиває у студентів творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку якісно нових фахівців у вищій школі, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.

В межах теми «Література ХХ століття − мистецтво оновлених традицій і мінливого новаторства» відбулася презентація науково-дослідної роботи студентів другого курсу напряму підготовки «Філологія (англійська)»  на тему: «Зарубіжна література кінця ХІХ ст. − ХХ ст.: тенденції розвитку, персоналії». Студенти творчо підійшли до розкриття теми за допомогою вдало підібраних ілюстрацій.

В своїх роботах студенти звернули увагу на те, що у другій половині XIX ст. раціоналізм отримав потужне підкріплення завдяки широкому поширенню позитивізму, що спирався на розвиток точних і природничих наук, на видатні досягнення науки і техніки.