Новій українській школі – новий учитель

Новій українській школі – новий учитель. За таким принципом працює кафедра теорії та методики початкової освіти педагогічного факультету МДУ.

Закон України «Про освіту», Концепція Нової української школи змінили пріоритети у навчанні молодших школярів. Йдеться про формування компетентностей як одиниці виміру освіченості особистості. Увага акцентується на результатах навчання, в якості яких розглядається не сума завчених знань, умінь і навичок, а здатність діяти в різноманітних ситуаціях, особливо в мовленнєвих. Серед ключових компетентностей визначено здатність спілкуватися державною та іноземною мовами (при глибокій повазі до рідної).

Виходячи з цього, науково-педагогічними працівниками кафедри змінюються підходи до підготовки майбутнього вчителя початкової школи до навчання української мови.

Дисципліна «Методика навчання української мови з каліграфією» якраз і передбачає ознайомлення студентів із сучасними методами і прийомами навчання української мови в початковій школі.

Нещодавно студенти 2 курсу спеціальності «Початкова освіта» під керівництвом доцента кафедри Хоми О.М. презентували методику роботи за новою технологією навчання «Шість цеглинок», яка впроваджується в практику роботи вчителів 1-4 класів. Граючись набором із шести різнокольорових цеглинок Lego, учні вчаться творчо мислити, висловлювати власні судження, розповідати цікаві історії.

Студенти добирали компетентнісні завдання, будували діалоги на основі ситуацій, які застосовуватимуть у процесі проходження педагогічної практики в початкових класах. Наприклад, одна із ситуацій: уяви, що під час дороги до школи на траві лежали крапельки роси. Раптом одна із них заговорила. Мовленнєво-комунікативне завдання: скласти розмову з крапелькою роси, вживаючи ввічливі слова, дотримуючись інтонації, міміки, жестів. Студенти вправлялися у методиці складання діалогів, визначали  можливі типові помилки в усному мовленні учнів.

Сьогодні в початковій школі запроваджується низка й інших нововведень. Кафедра теорії та методики початкової освіти у тісній співпраці з учителями шкіл міста спрямовує свою роботу на підготовку компетентного фахівця, людини з європейськими цінностями, носія національної культури.