Перелік документів, необхідних для вступу до Мукачівського державного університету

Вступ на ПЕРШИЙ КУРС для здобуття ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти:

 • заява;
 • атестат про повну загальну середню освіту з додатком;
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти 2016 та 2017 року з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань на обрану вступником спеціальність;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
 • ідентифікаційний код (копія);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

Вступ на ПЕРШИЙ КУРС для здобуття ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (зі скороченими термінами навчання):

 • заява;
 • диплом молодшого спеціаліста з додатком;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) ;
 • ідентифікаційний код (копія);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

Вступ на ДРУГИЙ/ТРЕТІЙ КУРС для здобуття ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / базової та повної вищої освіти / повної загальної середньої освіти (вступ на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)):

 • заява;
 • диплом молодшого спеціаліста з додатком;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) ;
 • ідентифікаційний код (копія);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

Вступ на ПЕРШИЙ КУРС для здобуття ступеня МАГІСТР на базі диплому бакалавра/спеціаліста:

 • заява;
 • диплом бакалавра/спеціаліста з додатком;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
 • ідентифікаційний код (копія);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).