Перший захист – успішний!!!

19 квітня 2018 р. відбувся перший захист дисертації Марко Марини Михайлівни на тему «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» до Спеціалізованої вченої ради К 62.147.02.

На засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 05 липня 2018 року Марко Марині Михайлівні присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Вітаємо Марину Михайлівну Марко із науковим досягненням!

Бажаємо плідної та успішної роботи Спеціалізованій вченій раді К 62.147.02.

Запрошуємо до захисту аспірантів та здобувачів!!!