Підсумкова атестація магістрів на педагогічному факультеті завершилась

На педагогічному факультеті успішно завершилась підсумкова атестація студентів спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» денної та заочної форми навчання. Голови екзаменаційних комісій – доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) та доктор педагогічних наук, професор Будник Олена Богданівна (Прикарпатський національний університеті імені Василя Стефаника) зазначили високий рівень організації, навчально-методичного забезпечення  та проведення державного екзамену за фахом і захисту магістерських робіт. Екзаменаційні комісії вважають, що 50 магістрів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 60 магістрів спеціальності 013 «Початкова освіта» мають належний рівень підготовки для роботи в системі дошкільної, початкової та вищої освіти. Успішне проходження підсумкової атестації свідчить про високий професійний рівень науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.

Бажаємо випускникам-магістрам творчої реалізації себе як вихователя, вчителя, викладача. Запрошуємо на навчання в аспірантуру МДУ для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» або 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».