Пишаємось нашими випускниками!

Напередодні новорічних свят на кафедрі фінансів
Мукачівського державного університету відбувся захист дипломних робіт магістрів
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Цікаві теми
дослідження, ґрунтовні доповіді відмітив голова Екзаменаційної комісії к.е.н.
професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Гаврилко Петро Петрович. Пишаємося тим, що наші студенти гідно відповідають на
виклики сьогодення: уперше захист дипломної роботи на тему «Управління
фінансовим потенціалом підприємства (на базі ТзОВ «Flex»)»
студенткою Мартин Валерією відбувся
англійською мовою. Такого результату студенти Мукачівського державного
університету досягають завдяки професійному викладацькому складу, можливості
проходити практику на сучасних підприємствах з іноземними інвестиціями,
паралельному навчанні у ВНЗ Європи за програмами академічної мобільності та
подвійного диплому. Ми пишаємось нашими випускниками та бажаємо їм успішного
майбутнього!