Поєднання теорії і практики в підготовці студентів-філологів Мукачівського державного університету

 

20 березня 2017 року студенти Мукачівського державного університету провели діагностично-показове практичне заняття з дисципліни «Методика викладання іноземної мови».

Залучення студентів-магістрів до викладацької діяльності є одним з концептуальних  компонентів  процесу підготовки магістрів, що грунтується на  теорії неперервної освіти. Професійна  підготовка вчителя-філолога можлива за умови тісного зв’язку викладання фахових дисциплін та методики викладання.

В межах проходження асистентської практики студенти-магістри спеціальності «СО (АМЗЛ)» мали змогу долучитися до викладання базових дисциплін англійської філології.