Професійна підготовка іноземних студентів за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»

Мукачівський державний університет активно впроваджує нові, важливі, дієві та перспективні форми міжнародного співробітництва. Яскравим свідченням чого є отримання ліцензій МОН України на провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Диплом Мукачівського університету визнається багатьма країнами світу. Випускники спеціальності «Музичне мистецтво» університету посідають провідні посади у мистецьких закладах освіти та художніх колективах Угорщини, Словацької Республіки, Республіки Польща, Румунії, Іспанії, Ізраїлю, Німеччини, США.

Навчання іноземців у Мукачівському державному університеті здійснюється за денною (очною) та заочною формами навчання.

За детальнішою інформацією звертатися до Відділу міжнародних звязків та роботи з іноземними студентами МДУ http://msu.edu.ua/uk/viddil-mizhnarodnix-zvyazkiv-ta-roboti-z-inozemnimi-studentami/.

Е-mail: k_muz@mail.msu.edu.ua.