Рішенням Ліцензійної комісії МОН на педагогічному факультеті відкрито нову спеціальність…..

На кафедрі теорії та методики дошкільної освіти педагогічного факультету Мукачівського  державного університету відкрито нову спеціальність – 016 «Спеціальна освіта» за освітньою програмою «Спеціальна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка та отримають кваліфікацію дефектолог (логопед)

Що представлятиме собою нова спеціальність?

Логопед – одна із сучасних, затребуваних та престижних професій!

 Логопедія – це спеціальність, важливість якої підтверджується суспільними запитами уже котре десятиліття. Адже правильне, повноцінне мовлення у громадян (малюків, школярів чи старших осіб) є одним із фундаментальних засобів пізнавального розвитку, особистісного, соціального, професійного.

Логопед – корекційний педагог, який займається усуненням мовних порушень у дітей і дорослих. Робота логопеда починається з розвитку у дітей уваги, зорового і слухового сприйняття (впізнавання і розрізнення), пам’яті, мислення, загальної та дрібної моторики.

Здобуваючи логопедичну освіту, можна впевнитись у тому, що професія логопед завжди матиме практичну реалізацію, оскільки усвідомленість громадянами важливості якісного, правильного мовлення у дітей зростає неупинно.

Сьогодні в Україні зростає довіра до послуг приватних фахівців, зокрема логопедів. В умовах приватного логопедичного кабінету створюються належні умови для індивідуальної роботи з максимальним урахуванням здібностей та можливостей дитини, здійснюється пряме консультування батьків.

Завдання логопеда:

  • корекція звуковимови;
  • розширення і збагачення словникового запасу дітей;
  • розвиток зв’язного мовлення;
  • навчання грамоти;
  • виправлення граматичних помилок.

Знання логопеда: володіння методиками корекції усного та писемного мовлення, основ невропатології, психопатології, патології органів слуху і мови.

Категорії:  Кафедра теорії та методики дошкільної освіти