Секційне засідання «Сучасні проблеми економіки, управління та інженерії»

17 травня 2017 в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» проведено секційне засідання на тему «Сучасні проблеми економіки, управління та інженерії».
У рамках роботи секції обговорено 45 доповідей учасників з різних вищих навчальних закладів України. В ході цікавих дискусій вироблено спільні позиції науковців щодо перспектив розвитку економіки України всіх рівнів, визначено основні пріоритети щодо соціогуманітарного розвитку та інженерії.