Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» забезпечує підготовку висококваліфікованих документознавців

Фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи посідають вагоме місце в документознавчо-інформаційній сфері сучасного суспільства, що сприяє розвитку та вдосконаленню культурно-мистецьких, економічних відносин, підвищенню рівня управління виробництвом тощо.

Оформлення документів – це багатоплановий технологічний процес, який потребує ґрунтовної підготовки й відповідних спеціальних знань. А оформлення різних видів інформаційних повідомлень у суспільстві з розвиненими виробничими технологіями потребує вмінь використання відповідних інформаційних технологій. Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в змозі брати участь в постановці різноманітних завдань проектування, експлуатації та вдосконалення новітніх інформаційних технологій, що формуються на застосуванні комп’ютерної техніки, проектуванні й актуалізації баз даних.

Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій Мукачівського державного університету здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (галузь знань «Культура і мистецтво»).

Підготовка фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи передбачає, що майбутній працівник цієї галузі в змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій (складання, опрацювання й оформлення документів, реєстрація, облік руху, контроль виконання, довідково-інформаційна робота, зберігання і т.д.).

Основні напрями професійної діяльності випускників цієї спеціальності – діловодська, кадрова, організаційно-управлінська, консультаційна, референтська, інформаційно-аналітична, бібліотечно-бібліографічна та архівна.

Перспективність спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» зумовлена рядом чинників: 1) важливе значення документа в сучасному суспільстві; 2) зростання ролі інформаційних процесів у всіх різновидах людської діяльності.

 Категорії: Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій