Стартувала робота експертної комісії на кафедрі менеджменту та управління економічними процесами в МДУ

29 листопада на кафедрі менеджменту та управління економічними процесами  розпочала роботу експертна комісія з оцінювання відповідності освітньої діяльності  МДУ  державним вимогам щодо акредитації підготовки фахівців у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього ступеня бакалавр.

Експертна комісія у складі: голова – Божидарнік Тарас Вікторович – професор кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор та член комісії – Курбацька Лариса Миколаївна – декан факультету менеджменту і маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, кандидат економічних наук, доцент, працюватиме відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.