Студентів-першокурсників знайомили з системою оцінювання знань за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ECTS)

24 жовтня 2018 р. для студентів І курсу факультету економіки, управління та інженерії було проведено семінар щодо системи оцінювання знань студентів за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ECTS), яка використовується в Мукачівському державному університеті.
Існуюча у вузі організація постійної діагностики знань за допомогою інструментів поточного, проміжного та підсумкового контролю покликана мотивувати студентів до систематичної навчально-пізнавальної діяльності впродовж семестру та навчального року, розширювати можливості для всебічного розкриття їхніх здібностей, розвитку творчого мислення та підвищення ефективності освітнього процесу.
Студенти І курсу за період навчання у МДУ успішно інтегрувались у навчальний процес, проявляють активний інтерес до здобуття нових знань, а наявна система оцінювання за ECTS ефективно сприяє цьому.

Координатор ECTS факультету ЕУІ доц. Лизанець А.Г.