Сучасний спеціаліст бібліотечної справи

Бібліотечна справа – це важлива частина інформаційної, виховної та культурно-освітньої діяльності. Сучасний бібліотечний працівник повинен знати, навчати й бути носієм не тільки традиційної бібліотечно-бібліографічної культури, а й володіти сукупністю інформаційних знань, навичками інформаційних технологій, спеціальними психолого-педагогічними знаннями.

Праця бібліотекаря потребує спеціальної підготовки, вона є інтелектуальною, творчою та відіграє важливу роль у суспільстві. Майбутні фахівці можуть працювати в різних відділах наукових, спеціалізованих, масових бібліотек, завідувачами філіалами централізованої бібліотечної системи, абонементними та читацькими залами, секторами масової роботи, бібліографами у фондосховищах архівів, музеїв. А тому сучасний спеціаліст бібліотечної справи – це необхідна, престижна та високооплачувана професія.

Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій  Мукачівського державного університету запрошує  на навчання за ОКР «Бакалавр» (4 роки) та «Молодший бакалавр» (2 роки) за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».