«Треба самому багато знати, щоб навчати інших». В.Короленко

Однією з актуальних проблем вищої педагогічної освіти є якісна підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців, які володіють системними  знаннями  й уміннями, використовуючи  їх у нестандартних ситуаціях, здатних до творчої професійної діяльності. Формування педагога нового типу забезпечується крізь призму практичної підготовки, у тому числі  асистентської практики.

Днями на педагогічному факультеті відбувся захист  асистентської практики магістрів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» групи ДО-1м, який проходив у формі конференції.

Роботу конференції розпочав завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти кандидат педагогічних наук, доцент  Кобаль Василь Іванович, який зазначив, що під час практики студенти продемонстрували свою готовність до професійної діяльності, уміння ставити перед собою чітку мету і впевнено її досягати. Робота практикантів була організованою, злагодженою і відповідала поставленим вимогам.

Успішне проведення практики та її результати забезпечили керівники практики: кандидат педагогічних наук, доцент Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент Пинзеник Олена Мафтеївна.

Добош Олена Михайлівна у своєму виступі охарактеризувала вимоги до цього виду практики, звернула увагу на роль викладачів кафедри у виконанні її програми та оцінюванні діяльності кожного магістранта.

Підводячи підсумки практики Пинзеник Олена Мафтеївна  відзначила активність студентів у процесі її проведення, зауважила, що робота студентів приємно здивувала. Вона побажала магістрантам творчих успіхів у подальшій професійній діяльності.

Звіт про проходження практики за різними її напрямами презентували студенти Ільницька Маріанна, Гринчук Софія, Решетар Марина.  Практиканти розповіли про особливості власної навчально-методичної, науково-дослідної, організаційно-виховної діяльності, унаочнили розповідь яскравими фотографіями. Студенти відзначили, що асистентська практика є новим етапом для підвищення професійної діяльності, позаяк  тільки власний досвід робить із студента справжнього викладача.

У процесі обговорення всі студенти зауважили, що головним завданням було не тільки грамотно подавати інформацію, зосереджувати увагу молоді на тих чи інших аспектах порушеної теми, прикладах, намагатись діалогувати, але й підбирати матеріал в процесі підготовки до лекційних та практичних занять. Дана практика показала важливість досконалого знання матеріалу для подальшого його обговорення із студентами.

Асистентська практика поглибила знання практикантів у спілкуванні із студентською аудиторією; вдосконалила методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи; стала основою формування морально-етичних якостей викладача ЗВО, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності.

Категорії: Кафедра педагогіка дошкільної та початкової освіти