Україно-польське партнерство – нові можливості для студентів МДУ

23-26 квітня 2017 року відбулася робоча поїздка представників Мукачівського державного університету до Академії імені Яна Длугоша та Вищої Лінгвістичної Школи в місті Ченстохова (Республіка Польща) на чолі з ректором Щербан Т.Д. з метою узгодження навчальних планів та програм для здійснення академічного співробітництва в рамках міжнародної академічної мобільності.
В ході зустрічей було досягнуто домовленості щодо реалізації семестрової Програми академічної мобільності, що надає можливість студентам Мукачівського державного університету безкоштовно вивчати фахові дисципліни та польську мову (протягом 3 місяців) в Академії Яна Длугоша та брати участь у Програмі «Подвійних (паралельних) дипломів» даних польських університетів за спеціальностями «Практична психологія», «Туризм», «Менеджмент», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Філологія (Англійська)», «Музичне мистецтво», «Професійна освіта (Дизайн)».
Участь в Програмах академічної мобільності дає змогу отримати якісну європейську освіту за обраною спеціальністю, додаткові знання в суміжних галузях, розширити світогляд у всіх областях європейської культури, набути професійний досвід та отримати другий (польський) диплом.