До уваги бажаючих вступити до магістратури за спеціальностями 053 «Психологія», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» !!!

На офіційній веб-сторінці Міністерства освіти і науки України оприлюднено Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році.

Нововведенням Умов є вимоги щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

Вступ на навчання за цими спеціальностями у 2018 році буде здійснюватися у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (єдиний фаховий іспит – це іспит, який передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання) та фахових вступних випробувань, які проводяться на базі Мукачівського державного університету. Варто зауважити, що у 2018 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» приймаються лише результати єдиного фахового вступного іспиту 2018 року з таких іноземних мов, як англійська, німецька, французька та іспанська.

Також інформуємо вступників, що не звільняє від складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови, дійсні сертифікати тестів з англійської мови TOEFL, International English Language Testing System або Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсний сертифікат Test DaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсний сертифікат тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» – 053 «Психологія», 24 «Сфера обслуговування»241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» за всіма формами навчання:

  • реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 1800 годині 05 червня;
  • реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 2400 годині 05 червня;
  • складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня;
  • прийом заяв та документів розпочинається 02 липня і закінчується 9 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів та 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування;
  • основна сесія єдиного фахового вступного іспиту проводиться 11 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
  • фахові вступні випробування проводяться з 02 липня по 29 липня;
  • надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня;
  • виконання вимог Правил прийому для зарахування до 1800 18 серпня;
  • наказ про зарахування за державним замовленням видається до 1200 20 серпня;
  • переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Умов прийому), не пізніше 28 серпня.

Просимо вступників які бажають вступити до Мукачівського державного університету для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» – 053 «Психологія», 24 «Сфера обслуговування» – 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» звернути увагу на перераховані вище особливості Умов прийому у 2018 році.