В МДУ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Конструювання та технології швейних виробів»

В період з 28 по 30 листопада 2018 року в Мукачівському державному університеті працює експертна комісія спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» другого (магістерського) рівня вищої освіти у складі:
– голови комісії – Гаркавенко Світлани Степанівни – доктора технічних наук, професора, зав. кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну;
– члена комісії – Кущевського Миколи Олександровича – професора кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету, кандидата технічних наук, професора.