Відкрите бінарне заняття

Професійні якості, які необхідні для ефективної діяльності майбутніх бухгалтерів, не можуть бути сформовані без удосконалення якості навчального процесу. Розуміючи це, викладачі кафедри обліку і оподаткування та маркетингу факультету економіки, управління та інженерії стараються для активізації роботи студентів використовувати різні форми і методи проведення занять.
11 жовтня 2017р. викладачі кафедри обліку і оподаткування та маркетингу провели бінарну лекцію «Сутність та принципи управлінського обліку» з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності «Обліку і оподаткування» та «Професійної освіти (Економіки)».
Зміст матеріалу було подано у живому діалогічному спілкуванні двох викладачів: к.е.н., доцента Ліби Н.С. та к.е.н., доцента Максименко Д.В.
Зазначена форма викладання матеріалу сприяє реалізації міждисциплінарних зв’язків, дозволяє інтегрувати знання із різних галузей обліку для вирішення одної проблеми, надає можливість використати знання на практиці.
Використання подібних бінарних занять здійснюється для систематизації знань, а також для того, щоб показати цілісність світу та паралельність дисциплін, що є важливим етапом формування студентського мислення.
Бінарні лекції спонукають студентів до активного творчого пошуку.