Викладачі кафедри теорії та методики початкової освіти в контексті наукової співпраці

28-29 березня 2019 року викладачі Мукачівського державного університету прийняли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Виклики ХХІ століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти» в м. Берегове (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ).

Безпосередньо в роботі конференції взяло участь понад 100 науковців з Республіки Сербія, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини, України.

Першого дня відбулася церемонія відкриття конференції та пленарні засідання. У доповідях піднімалися актуальні питання середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи. Другого дня робота конференції продовжувалась на секційних засіданнях, де науковці представляли результати своєї науково-дослідної роботи.

На секційному засіданні з доповіддю угорською мовою «A pedagógusképzés fejlődésének sajátosságai Kárpátalján a XVIII. század vége és a XX. század első fele között a levéltári források nyomán (Особливості ґенези педагогічної освіти Закарпаття кінця XVIII – першої половини ХХ століття в контексті архівних джерел)» виступила старший викладач кафедри теорії та методики початкової освіти Човрій С. Ю.

В конференції прийняли участь аспіранти кафедри теорії та методики початкової освіти Сіладі В., Фодор К.

На завершення конференції організаційним комітетом й учасниками було прийнято резолюцію, у якій відмічено високий рівень підготовки доповідачів й актуальність розглядуваних питань, що стосуються процесів реформування середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи; важливість міжнародного співробітництва в освітній галузі.

До початку конференції було видано збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Виклики ХХІ століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти».

Човрій С. Ю., старший викладач

кафедри теорії та методики початкової освіти

Категорії: Кафедра теорії та методики початкової освіти