Викладачі Мукачівського державного університету пройшли Міжнародну Програму підвищення кваліфікації (наукового стажування) в Польщі

В рамках реалізації права на міжнародну академічну мобільність та Договору про співробітництво між МДУ та WSL четверо викладачів нашого університету – к.психол.н., ст.викл. кафедри психології Барчі Б.В. та ст. викладачі кафедри теорії та методики дошкільної освіти Попович О.М., Барна Х.В., Чекан О.І. – відвідали Вищу Лінгвістичну школу в м.Ченстохова, Польща. Основною метою візиту до польського вишу було завершення трьохмісячної Програми підвищення кваліфікації (наукового стажування).

Протягом Програми викладачі прослухали низку курсів на такі теми, як світовий освітній простір, організація і реалізація міжнародних освітніх та наукових програм, планування академічної мобільності і розвиток науково-дослідницької діяльності на основі міжнародного наукового співробітництва, сучасні освітні технології, тощо.

В процесі підвищення педагогічної майстерності, збагачення професійної підготовки сучасними європейськими освітніми технологіями викладачі взяли участь у Vміжнародній мультидисциплінарній науковій конференції «Дилеми сучасної освіти», а також – тренінгу «Застосування інформаційних технологій в освітньому процесі» в рамках міжнародного проекту «Ерасмус +».

Усі учасники курсу професійного розвитку отримали Сертифікати підвищення компетенцій сучасного викладача-науковця вищої школи, збагатили свій науковий досвід, розширили мережу контактів та спілкування, зміцнили міждисциплінарну комунікацію.