ВІТАННЯ РЕКТОРА З НАГОДИ ВІДКРИТТЯ СПЕЦРАД У МУКАЧІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 

Щиро вітаю науково-педагогічних працівників, аспірантів та молодих вчених Мукачівського державного університету з відкриттям спеціалізованих вчених рад:

 К 62.147.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:

– 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;

–  08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;

 

К 62.147.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

– 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»;

– 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

 

Строк дії спеціалізованих рад затверджено Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693 до 31 грудня 2019 року.

 

Зичу спецрадам плідної і дружньої наукової роботи та талановитих дисертантів.

 

З повагою ректор, професор                                   Т.Д. Щербан