ВІТАЄМО ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ І ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА З УСПІШНИМ ЗАВЕРШЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ У ПОЛЬЩІ

Завідувач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва д.пед.н., проф. Попович Н.М.  завершила міжнародне стажування в Інституті музики Академії Яна Длугоша у (м. Ченстохова, Республіка Польща), яке тривало п’ять місяців.

Організатори програми міжнародного стажування – Мукачівський державний університет та  Інститут музики Академії Яна Длугоша.

Стажування здійснювалося з метою підвищення стандартів викладання, навчання, дослідницької роботи; забезпечення міжнародної мобільності і динамічності; збагачення процесу професійної підготовки і підвищення кваліфікації сучасними європейськими освітніми технологіями: комунікаційними, психолого-педагогічними, інформаційними, проектними, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.
За відмінні результати стажування  д.пед.н., проф. Попович Н.М. вручено міжнародний сертифікат.