ХХІ століття – ера інформаційного суспільства

Сьогодні людство розпочало новий етап своєї еволюції – розбудову інформаційного суспільства. Зміни в характері виробництва, структурі економіки сприяють вдосконаленню інформаційних технологій. Тому ринок праці потребує фахівців з інформаційної діяльності. На вимогу часу Мукачівський державний університет готує професіоналів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Випускники матимуть можливість обіймати наступні посади:

 • документознавець;
 • працівник відділу кадрів;
 • секретар-референт;
 • спеціаліст відділу культури;
 • аналітик інформаційних систем, комп’ютерних баз даних;
 • фахівець з інформаційної діяльності;
 • працівник канцелярії;
 • контент-менеджер;
 • адміністратор системи з електронного документообігу;
 • референт у службах державної адміністрації;
 • бібліотекар-бібліограф;
 • архівіст.

Перспективи працевлаштування:

відділи культури, канцелярії, відділи кадрів, центри зайнятості, центри соціальних служб, державні та відомчі установи, науково-дослідні установи, сфера консалтингових послуг, бібліотеки, архіви.

ПЕРЕЛІК конкурсних предметів

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції  на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність Освітня

програма

Бюджетна пропозиція

Перелік конкурсних

предметів  (ЗНО)

Небюджетна пропозиція

Перелік конкурсних

предметів  (ЗНО)

029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика/іноземна мова

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія/іноземна мова

Категорії: Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій