Якісна освіта – вимога часу

Одним з основних завдань, які стоять перед вищою школою на сучасному етапі, є підвищення ефективності навчання і якості підготовки майбутніх фахівців.
Кафедрою педагогіки дошкільної та початкової освіти започатковано проведення методичних семінарів, у процесі яких студенти освітнього ступеню «магістр» (в т.ч. і ті, які здобувають другу вищу освіту), матимуть змогу поглибити знання з методик дошкільної та початкової освіти, а викладачі – поділитися досвідом роботи, що є невід’ємним компонентом методичної діяльності.
Перше засідання методичного семінару провела старший викладач кафедри ПДПО, Заслужений працівник освіти України Щербан Ганна Вікентіївна.
Методичний захід на тему «Особливості роботи над складеними типовими задачами» зацікавив як студентів, так і викладачів, позаяк роль математики в житті людини стає очевидною. Глибокі знання викладача, постійний взаємозв’язок з аудиторією, висока педагогічна майстерність сприяли формуванню вмінь магістрів початкової освіти застосовувати теоретичні знання на практиці, розвитку творчого мислення студентів.