ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Формування конкурентоздатного та компетентного викладача педагогіки та вчителя початкової школи, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі початкової освіти та вищої школи, який володіє сучасними педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця, є відкритим та гнучким в умовах реалізації освітньої реформи. Саме на цьому ставиться акцент науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Початкова освіта» за освітнім ступенем «Магістр».

Про освітню програму:

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Форма навчання – денна та заочна.

Ступінь вищої освіти – магістр.

Кваліфікація професійна – вчитель початкової школи, викладач педагогіки.

Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС.

Передумови навчання: диплом бакалавра; вступні випробування (додаткове (за потреби), фахове та іноземна мова).

Працевлаштування. Магістр початкової освіти має право обіймати такі посади:

  • учитель початкової школи;
  • вихователь групи продовженого дня;
  • педагог-організатор;
  • заступник директора з навчально-виховної, виховної роботи;
  • директор в загальноосвітніх школах та школах нового типу, спеціальних школах;
  • методист міського (районного) методичного кабінету;
  • інспектор у відділі (управлінні) освіти;
  • асистент у вищому навчальному закладі.

 Переваги та перспективи:

– інтегрована професійна кваліфікація (викладач педагогіки, вчитель початкової школи), що реалізує перспективу широкого доступу до працевлаштування;

– можливість отримати подвійний диплом (реалізується програма подвійних дипломів з європейськими ВНЗ);

– продовження навчання в аспірантурі (за спеціальностями 011 – Освітні, педагогічні науки або 015 –  Професійна освіта) та захист у спецраді МДУ.

Дисципліни фахової підготовки: Педагогіка вищої школи, Основи педагогіки з методикою викладання у вищій школі, Дидактика з методикою викладання у вищій школі, Сучасні педагогічні технології у початковій школі, Технології навчання освітньої галузі «Мови та література» (державна), Технології навчання освітніх галузей «Природознавство», «Суспільствознавство», Технології навчання освітньої галузі «Математика» (алгебраїчна та геометрична пропедевтика).

Випускова кафедра: педагогіки дошкільної та початкової освіти.

Адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Я.Коменського, 59, кім.201.

Еmail: k_kpdopo@mail.msu.edu.ua

Категорії: Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти