Запрошуємо випускників закладів загальної середньої освіти здобути вищу освіту зі спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)» !!!

Мукачівський державний університет вперше оголошує прийом абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра за новою спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) і готуватиме фахівців-педагогів природничого профілю з використанням новітніх європейських та світових стандартів у сфері інтегрованої освіти та має на меті дати їм цілісне наукове бачення світу, розвивати допитливість і вміння застосовувати наукові знання в повсякденному житті й об’єднує фізику, хімію, біологію, географію, астрономію та екологію.

Це перша широка предметна спеціальність, яка поєднує в собі підготовку вчителів одразу з чотирьох природничих дисциплін, що дозволить їм викладати інтегровані курси у школах, де ці окремі дисципліни не є профільними. Фахівці цієї спеціальності отримують необхідні знання для виконання функціональних обов’язків учителів-предметників: учителя біології, учителя хімії, учителя фізики та учителя інтегрованого навчального предмету «Природничі науки», класних керівників у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та закладах фахової передвищої освіти, організаторів гуртків природничого спрямування в закладах додаткової освіти, які стають надзвичайно актуальними на сьогоднішній день.

У процесі навчання студенти зможуть отримати  теоретичну і практичну підготовку, оволодіти глибокими ґрунтовними знаннями для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі середньої освіти, природничих наук (фізики, хімії, біології), здатності до самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності.

Після завершення навчання випускники мають право працювати:

  • вчителями природничих наук (природознавства, фізики, хімії, біології, географії);
  • фахівцями у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та закладах фахової передвищої освіти;
  • фахівцями еколого-натуралістичного центру;
  • фахівцями у галузі садово-паркового господарства;
  • керівниками гуртків станцій юних техніків, туристів, натуралістів;
  • інженерами, лаборантами, співробітниками заводських лабораторій;
  • фахівцями експертно-криміналістичних лабораторій;

За період навчання в Мукачівському державному університеті студенти зможуть не тільки стати фахівцями в своїй галузі, але і збагатити свій світ моральними та духовними цінностями.

 Чекаємо на Вас !!!

Категорії: Кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій