ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання

на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність Освітня програма Вступне випробування
Педагогічний факультет
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта Фахове вступне випробування
013 Початкова освіта Початкова освіта Фахове вступне випробування
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Середня освіта (Музичне мистецтво) Фахове вступне випробування
025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво Фахове вступне випробування