Природа – єдина книга, що укладає глибокий зміст на усіх своїх сторінках

Природа – єдина книга, що укладає глибокий зміст на усіх своїх сторінках. Й. Гете

З 15 травня по 28 травня 2017 року студенти педагогічного факультету освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності «Початкова освіта» проходили навчальну (польову) практику, яка відіграє важливу роль у формуванні природознавчих компетентностей майбутніх учителів початкової школи і сприяє практичному закріпленню теоретичних знань з курсу «Основи природознавства».
Під час проходження практики майбутні вчителі набули навичок вести фенологічні спостереження, роботи з метеоприладами, проведення гідрологічних вимірювань. У рамках практики проводилися навчальні екскурсії на Чернечу гору та у дендропарк «Березинка».