Процес навчання ефективний, якщо він цікавий

Інклюзивні школи – педагогічна інноватика в Україні. Сьогодні  гостро постало питання підготовки майбутніх фахівців до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.

Студенти академічних груп ПО-41, ПО-42 спеціальності «Початкова освіта» Мукачівського державного університету в процесі вивчення дисципліни «Основи інклюзивної освіти» не тільки опановують теоретичні знання, а й долають психолого-педагогічні труднощі, змінюють своє стереотипне мислення – «Не жаліти, а розуміти таких дітей»!