СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»: ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, БАКАЛАВРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Сучасне українське суспільство  потребує нового  учителя, учителя з новим стилем мислення і професійної діяльності.  Підготовка такого  вчителя здійснюється у Мукачівському державному університету в рамках  спеціальності «Початкова освіта», зокрема освітніх програм «Початкова освіта і соціальна педагогіка», «Початкова освіта та психологічний супровід освітньої діяльності», «Початкова освіта». Майбутні педагоги можуть здобути фах: вчитель початкової школи; вихователь групи продовженого дня, педагог-організатор, асистент вчителя у класах з інклюзивним навчанням, соціальний педагог, психолог в освітніх установах.

Звертаємо увагу, що професійну соціально- педагогічну і психологічну діяльність вчителя початкової школи можна розглядати у широкому соціальному та специфічно педагогічному дискурсі, підготовка  до якої  у Мукачівському державному університеті здійснюється як   цілеспрямований комплексний освітній процес, що передбачає оволодіння систематизованими знаннями, вміннями, педагогічними цінностями і професійно значущими якостями задля набуття практичного досвіду цієї діяльності. Результатом підготовки майбутнього вчителя до соціально-педагогічної і психологічної діяльності стає його особистісно-професійна готовність як інтегроване утворення.

Акцент у підготовці вчителів початкової школи на кафедрі теорії та методики початкової освіти  Мукачівського державного університету зроблено на врахуванні загальнолюдських, національних пріоритетів, соціальної політики держави в контексті світового соціокультурного простору. Адже нові форми суспільного буття сприяють осмисленню культур європейського, українського та глобального соціумів

Однозначно увага звертається на індивідуально-творчий підхід та створення умов для самостійної навчально-дослідної роботи майбутнього вчителя задля його саморозвитку, самопізнання, самовизначення, самоосвіти, самовиховання, самореалізації.

Здобуття такої спеціальності у вищій школі, зокрема в   Мукачівському державному університеті, забезпечить готовність  майбутньому фахівцю до професійної діяльності в умовах ринкової економіки  та  політики сталого розвитку європейського суспільства.

Г.В. Товканець,

зав. кафедрою теорії та методики початкової освіти

Мукачівського державного університету

Категорії: Кафедра теорії та методики початкової освіти