Правила прийому

Положення про приймальну комісію Мукачівського державного університету


Правила прийому до Мукачівського державного університету в 2019 році


Додатки до правил прийому до Мукачівського державного університету

Додаток 1. Перелік галузей знань, спеціальностей та освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти


Додаток 2. Перелік спеціальностей Мукачівського державного університету, яким надається особлива підтримка


Додаток 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення


Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти


Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200


Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році


Додаток 7. Таблиця відповідності балу вступного випробування, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 100-бальної шкали


Додаток 8. Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у мукачівському державному університету в 2019 році


Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році