Аспірантура

Прийом до аспірантури
Мукачівського державного університету

Мукачівський державний університет оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (до аспірантури) на очну (денну) та заочну форми навчання у 2019 році за спеціальностями:

011 – Освітні, педагогічні науки

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

051 – Економіка

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

До аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту (понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною) формою навчання.

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) подають такі документи:

 • особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за наявності);
 • копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком (або нотаріально завірена копія);
 • посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму (за наявності);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного податкового номера.
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови В2 (за наявності).

Детальніша інформація в розділі “Вступнику/Доктор філософії!

Дослідна пропозиція_зразок

Інформацію можна отримати за тел. 2-11-09 (відділ аспірантури),
на сайті www.msu.edu.ua (розділ «Наука/Аспірантура»)
e-mail: aspirants@mail.msu.edu.ua