Про Мукачівський державний університет

Мукачівський державний університет

 

Мукачівський державний університет сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівня акредитації, один із найбільших науково-методичних і культурних центрів Закарпатської області та регіону. Це багатопрофільний навчальний заклад, який забезпечує підготовку за 9 галузями знань: «Освіта/педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Культура і мистецтво», «Управління та адміністрування», «Механічна інженерія», «Виробництво та технології», «Публічне управління та адміністрування», «Природничі науки», «Сфера обслуговування».

У складі університету функціонують чотири факультети та шістнадцять кафедр, які забезпечують підготовку фахівців за 22 спеціальністю та  24 освітніми програмами денної та заочної форми навчання:

Педагогічний факультет: Дошкільна освіта; Початкова освіта; Середня освіта (Музичне мистецтво); Музичне мистецтво.

Гуманітарний факультет: Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література); Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Психологія.

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу: Географія; Готельно-ресторанна справа; Туризм; Музеєзнавство, пам’яткознавство.

Факультет економіки, управління та інженерії: Професійна освіта (Дизайн); Професійна освіта (Економіка); Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості); Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Маркетинг; Галузеве машинобудування; Технології  легкої промисловості (Конструювання та технології швейних виробів; Проектування взуття та галантерейних виробів).

Навчально-виховний процес в Мукачівському державному університеті здійснюється силами 221 викладачів, серед яких 19 докторів наук та професорів,  111 кандидати наук.

Високому рівню організації навчально-виховного процесу в усіх структурних підрозділах Університету сприяє цілісна інформаційно-технологічна інфраструктура, що постійно вдосконалюється. Вона включає в себе 4 навчальні корпуси, укомплектовану Наукову бібліотеку (постійно поновлюється та налічує понад 150 тис. документів наукової та методичної літератури), 2 гуртожитки, комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами та виходом до Інтернету, студентську їдальню.

Мукачівський державний університет постійно працює над розширенням міжнародної співпраці, як в навчальному, так і в науковому напрямах. На теперішній час університет активно співпрацює з навчальними закладами Польщі, Словаччини, Угорщини та іншими країнами Європи.

 

Контактні дані:

місцезнаходження: 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26;

тел./факс: +38 (03131) 21109; +38 (03131) 24020;

електронна пошта: pr@mail.msu.edu.ua; pk@mail.msu.edu.ua;

веб-сайт університету: www.msu.edu.ua.

Соціальні мережі:

https://www.facebook.com/msueduua1

https://www.youtube.com/channel/UCZ1ot6xCZpKpJXUHr_ES9KA

Адреси корпусів та гуртожитків:

Корпус № 1 – м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.

Корпус № 2 – м. Мукачево, вул. Університетська (Червоноармійська), 16.

Корпус № 3 – м. Мукачево, пл. Федорова, 5.

Корпус № 4 – м. Мукачево, вул. Я Коменського, 59.

Гуртожиток № 1 – м. Мукачево, вул. Філатова, 16.

Гуртожиток № 2 – м. Мукачево, вул. Я Коменського, 59.