Профспілкова організація працівників та студентів МДУ

Голова Первинної профспілкової організації
працівників та студентів МДУ
Білак Георгій Георгійович

Основними завданнями соціально-побутової сфери в Мукачівському державному університеті є:
– зміцнення здоров’я студентів і співробітників; організація їх лікування та оздоровлення, попередження та профілактика захворювань;
– організація харчування;
– підтримка пільгових категорій студентського колективу (з наданням матеріальної допомоги);
– фінансова підтримка викладацького колективу, колишніх викладачів університету, ветеранів праці тощо;
– безкоштовне оздоровлення найбільш незахищених у соціальному плані студентів.
Кожного року в санаторіях оздоровлюються викладачі і співробітники університету, відповідно до кількості наданих путівок міським відділенням Фонду соціального страхування. Путівку на оздоровлення викладачі і співробітники отримують у профкомі, сплативши лише 10% від її вартості, 90% – сплачується за рахунок фонду соціального страхування.
Студентам-сиротам і студентам з багатодітних сімей, обдарованим студентам путівки надаються безкоштовно. Такі акції проводяться обласною державною адміністрацією Закарпаття. Мукачівський державний університет отримує щороку 20-25 таких путівок.
В літній та зимній період період оздоровлення студентів і викладачів проводиться на базі вихідного дня смт. Воловець, на базі відпочинку “Готельно-ресторанний комплекс «Вікторія».
Діти співробітників віком до 18 років також отримують путівки в дитячі оздоровчі табори області. Даний захід повністю організовується профспілковою організацією ВУЗу. Батьки оплачують тільки 20% вартості путівки. Решту бере на себе профспілка та Фонд соціального страхування. Минулого року було оздоровлено 25 дітей працівників університету.
За роки функціонування вузу, як самостійного закладу вищої освіти, в ньому створена належна матеріально-технічна база, навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою, щороку зміцнюється кадрове забезпечення.
Університет здобув визнання громадськості краю, відчутний його вплив на розвиток ультури, науки, освіти і суспільної думки Закарпаття.
За останні роки в університеті відкрита підготовка фахівців із різних спеціальностей та спеціалізацій. Вона здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.
Університет має чудову бібліотеку з трьома читальними залами і загальним фондом літератури понад 50 тисяч примірників. У бібліотеці створюється комп’ютерний зал електронних видань з можливістю роботи у програмному забезпеченні “УФД Бібліотека”.
На сьогодні, оптимізувалася і структура університету. До неї входять навчальна частина, яка здійснює організацію, аналіз та контроль навчального процесу; навчально-методичний центр інноваційних технологій, відділ технічних засобів навчання, редакційно-видавничий центр, школа моделювання та дизайну, музей прикладного мистецтва Закарпаття, студентський будинок моделей, науково-дослідна частина, яка включає патентно-ліцензійний центр з правом комерціалізації інтелектуальної власності, науково-експериментальний центр нових технологій, адміністративно-господарська частина, інформаційно-комп’ютерний центр, бух­галтерія та планово-фінансовий відділ, юридичний відділ, відділ кадрів, канцелярія, студентські кафе, тренажерний зал та спортмайданчики, медичний пункт.
Організація навчального процесу в університеті базується на принципах достатності наукового, пізнавального, інформаційного та методичного забезпечення. З метою якіснішої організації та адміністрування навчального процесу в МДУ використовується пакет комп’ютерних програм “Деканат”. Використання цієї системи дозволяє створити та підтримувати базу даних, в якій формується та реєструється інформація про структуру навчального процесу навчального закладу, дані щодо кафедральних навантажень, про викладачів та розклад їх роботи, аудиторний фонд та його використання, розклад занять, а також значний обсяг інформації щодо всіх студентів навчального закладу й стану успішності за весь період їх навчання.
Для потреб студентів заочної форми навчання створено електронну базу методичних видань, які розміщені на локальному веб-сервері. Це дає змогу студентам заочної форми навчання вільно користуватися методичним забезпеченням під час роботи у комп’ютерних класах і спеціалізованих лабораторіях.
Головним завданням освіти у новому столітті є надання можливостей усім студентам проявити свої таланти і здібності, розкрити свій творчий потенціал. Тому великого значення набуває розробка і залучення у навчальний процес інноваційних технологій, які ґрунтуються на принципах створення комфортних умов навчання, свободи творчості, використанні науки і техніки.
Університет має 2 студентські гуртожитки, в яких мешкає 602 студенти. Вартість за проживання становить 220 грн. на місяць за зимовий період, інші місяці – 105 грн. Студенти, які належать до категорії соціально-незахищених, мають змогу сплачувати за проживання кожного місяця. В гуртожитках створені всі необхідні умови для навчання і відпочинку, а саме: гуртожитки забезпечені електро- і водопостачанням, працюють душові і побутові кімнати, підтримується належний температурний режим. Підготовка до занять проводиться в бібліотеці гуртожитку, спортивно-оздоровча робота – в спортивних залах; добре обладнанні кімнати для роботи студентських рад гуртожитків. З метою розвитку відповідальності студентів до збереження майна, активізації їх самостійності, за ініціативою студентських рад з 2008-го року в гуртожитках проводиться конкурс “Кращий поверх студентського гуртожитку”.
В університеті постійно здійснюється фінансова підтримка пільгових категорій студентів. На обліку та під постійною увагою знаходяться:
– студенти –сироти;
– студенти-інваліди;
– постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС;
– студенти з багатодітних та малозабезпечених сімей;
– студентські сім’ї.
Ректорат та профспілковий комітет постійно надає матеріальну допомогу студентам, викладачам та співробітникам університету.
Кількість членів первинної профспілкової організації працівників та студентів Мукачівського державного університету складає 1556 чоловік, з них:
– 289 чоловік професорсько-викладацького складу (231 штатних одиниць і 58 сумісників);
– 191 чоловік персоналу (183 штатних одиниць і 8 сумісників);
– 1076 студентів (з них 748 одержують стипендію).

Основні завдання роботи профкому:

  • робота зі студентами,
  • робота з працівниками,
  • соціальна сфера,
  • культурно-масова робота,
  • оздоровлення.

Профспілкова організація свою діяльність здійснює згідно Статуту працівників освіти і науки України, Закону про професійні спілки, їх права та гарантії, Законів України.
Взаємовідношення з адміністрацією відрегульовані Колективною угодою, прийнятою у квітні 2010 року на конференції трудового колективу. Контроль за виконанням колективної угоди здійснює профспілковий комітет університету.
На підставі Статуту профспілки працівників освіти і науки України згідно ст.16 Закону України (про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності) профспілкова організація МДУ набула статусу юридичної особи.
В профспілкову організацію МДУ вступають всі бажаючі з числа студентської молоді, співробітників та викладачів університету за власним бажанням і в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, яка зберігається в профкомі. Всі члени профспілки МДУ виявило бажання, щоб внески відраховувалися безготівково через бухгалтерію МДУ.
Згідно зі Статутом збори профспілкової організації МДПУ проводяться не рідше одного разу на квартал, а засідання профкому проводяться один раз на місяць або за необхідністю.Одним із головних напрямків діяльності профспілкового комітету є програма соціального захисту студентів, співробітників та викладачів університету. Ці питання вирішуються профспілковим комітетом разом із адміністрацією університету.
Профспілковим комітетом разом із радою студентського самоврядування організовуються цікаві екскурсії, подорожі студентів по мальовничому Закарпаттю. При цьому профспілка повністю оплачує вартість транспортних послуг.
Робота профспілкового комітету також спрямована на здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства при прийомі на роботу, звільненнях, переводах на іншу роботу, наданні відпусток тощо.
Профспілковий комітет постійно виплачує матеріальну допомогу у зв’язку із скрутним матеріальним становищем як студентам, так і співробітникам.
Щорічно до свята Нового року діти співробітників, викладачів та студентів отримують від профспілкового комітету новорічні подарунки. Вже традиційними стали Новорічні вогники для професорсько-викладацького складу, які проводить профспілковий комітет.
До дня 8 Березня щороку жіночий колектив університету отримує від профспілки подарунки. Цього року кількість таких подарунків складе 325 шт.
Чітка організація співпраці різних структур університету та постійний пошук шляхів вирішення проблем уможливлюють існування потужного механізму соціального захисту студентської молоді, викладачів та співробітників університету.