Програми вступних випробувань

Вступні випробування в Мукачівському державному університеті вступники складають згідно з переліком та у формі, які визначені Умовами прийому до ВНЗ України, Правилами прийому до МДУ та іншими нормативними документами.

ОС “Бакалавр”. Програми вступних випробувань для вступників, що вступають на навчання: на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, повної або базової вищої освіти; за іншою формою і напрямом навчання на другий курс для студентів Мукачівського державного університету.

ОС “Бакалавр” (скорочена програма підготовки). Програми вступних випробувань для вступників, що вступають на навчання на основі здобутого ОКР “Молодший спеціаліст” на перший курс (зі скороченим терміном навчання).

ОС “Бакалавр” (старші курси). Програми вступних випробувань для вступників, що вступають на навчання на основі здобутого ОКР “Молодший спеціаліст” на 2-3 курс (з нормативним терміном навчання).

ОС “Магістр”

ОС “Доктор філософії”