Програми вступних випробувань

Вступні випробування в Мукачівському державному університеті вступники складають згідно з переліком та у формі, які визначені Умовами прийому до ВНЗ України, Правилами прийому до МДУ та іншими нормативними документами.

Для здобуття ступеня бакалавра:

  • на основі повної загальної середньої освіти – вступники здають зовнішнє незалежне оцінювання та/або проходять творчий конкурс, крім випадків передбачених Розділами VIII, X, XVІІІ Правил прийому;
  • на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) – вступники здають фахове вступне випробування;
    на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю – вступники здають додаткове вступне випробування у формі співбесіди та фахове вступне випробування;
  • на основі диплому бакалавра/спеціаліста за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) – вступники здають вступне випробування у формі тестування із загальноосвітніх дисциплін (крім напрямку підготовки Музичне мистецтво, за яким передбачається проходження творчого конкурсу);
  • студенти Мукачівського державного університету, які не менше одного здобувають ступінь бакалавра, за іншим напрямом підготовки та за іншою формою навчання – вступники здають вступне випробування у формі тестування із загальноосвітніх дисциплін (крім напрямку підготовки Музичне мистецтво, за яким передбачається проходження творчого конкурсу);